Schumann 2x

Thema: Clara en Robert Schumann, passie en poëzie

4e Pianodag

cover schumann
Wanneer: voorjaar 1999; februari 2014
docenten: Aletta Sebus, Flor Verhey, Anke van der Vinne
Locatie: Woerden, Kunstencentrum Het Klooster / Zeist, Muziekschool

Themaboek: A4, 30 blz. Hier te bestellen.
1. Levensloop van Robert Schumann en Clara Wieck
2. Romantiek
3. Klank van de piano
4. Pianomuziek van Robert
5. Pianomuziek van Clara
6. Een beetje theorie

  • Boekenlijst
  • Bijlagen
  • enige gedichten
  • enige muzikale huis- en leefregels

schumanns

Toen de 13-jarige Clara Wieck één van haar eerste pianocomposities opdroeg aan de rechtenstudent Robert Schumann en hij dit gebaar beantwoordde met zijn Impromptus über ein thema von Clara Wieck, konden zij nog niet vermoeden dat deze muzikale uitwisseling een voorbode zou blijken te zijn van een gepassioneerde verbintenis in liefde en muziek. Robert en Clara Schumann leefden in de periode die wij nu aanduiden als de Romantiek. Ook hun levensloop is doorspekt met diverse kenmerken die passen bij de Romantiek: hun diepe liefde voor elkaar die tegengewerkt wordt door papa, dierbaren die vroegtijdig sterven, de zelfmoordpogingen van Robert. De gevoelens die dit allemaal teweegbrengt zijn terug te horen in hun composities.

Naast energieke, opgewonden composities, ligt de kracht van hun werken ook juist in de korte sfeerstukken die heel ingetogen kunnen zijn. Vanuit zijn jeugd bekend met literatuur en poëzie, voelt Robert de behoefte gedichten van b.v. Goethe en Heine te voorzien van een beeldende pianobegeleiding. Voor hem lagen literatuur, poëzie en muziek heel dichtbij elkaar. We onderzoeken dat in Kinderszenen opus 15, het Album für die Jugend opus 68 en de Waldszenen opus 82 – met brieven, beelden, luisteroefeningen en natuurlijk zelf spelen! Clara was vooral beroemd in heel Europa als toppianiste, maar op de Pianodag maken we ook kennis met enkele van haar composities.